Aros Skakklub

Aros Skakklub er byens ældste skakklub

Så starter klubturneringen 2017

Med 16 tilmeldte til klubmesterskabet, bliver det til 2 grupper med 8 mand i hver.
Opstart tirsdag d. 24/10-2017
Der bliver spillet 7 runder + 3 runder til udsatte partier.
Betænkningstiden er 90 min. til 40 træk + 15 min. + 30 sek. pr. træk fra 1. træk

Hurtigskak turneringen er færdigspillet - resultater her


Aros Skakklub kan tlbyde følgende i 2017/18:

19. sep. og 26 sep. og 3. okt. spilles 9 runder hurtigskak turnering (25 min.) over 3 aftener. Indskud kr. 50,-

Efterår: Klubturnering 7-10 runder, alt efter deltagerantal.
Præmier pr. gruppe kr. 1.000,- + diverse tillægspræmier. Gratis tilmelding.

Holdskakturnering i 6. hovedkreds, mellem klubberne. Gratis.
For sæsonen 2017/18 - spilleugerne er 44, 47, 50, 3, 6, 9 og 11

2-3 lynskakturneringer
afholdes løbende. sponsorpræmier (beskedent indskud)

2. hurtigskakturnering over 6-9 runder, alt efter deltagerantal.

Forårsturnering, 5 runder. Indskud kr. 150,- med masser af præmier i alle kategorier.

Sæsonen slutter, men starter igen efter generalforsamlingen, hvor præmieoverrækkelserne fra klubmesterskabet finder sted.

Henvend dig til Ole Gasbjerg tlf. 30 23 57 57 - ole.gasbjerg@mail.dk